" Bersama Kembalikan Hak & Maruah Dengan Bijaksana"

" ABANDONED HOUSES UNDER ISLAMIC CONTRACTS > - ARE BANKS BEING DRACONIAN? "

FORUM PENGGUNA III 2013-SESI 1 : Keselamatan pengguna impaknya kepada Negara (Cengkaman urus niaga tanpa kawalan mengancam pengguna sekian lama)

FORUM PENGGUNA III 2013 : SESI 2-Keberkesanan urus tadbir sebagai dilemma pengguna (Kegagalan urus tadbir merobek kedaulatan Negara)

FORUM PENGGUNA III 2013-SESI 3 : SESI 3 : Halal- Kemelut berterusan ( Bagaimana Pensijilan Halal Membantu Ekonomi Islam)

PERASMIAN FORUM PENGGUNA 2013

 

Blogger news

About

Blogroll